מהי תדירות הזמן הזוגי שלכם, כאשר מדובר בזמן שתוכנן מראש, לבילוי משותף?