לקויות למידה

לקות למידה, היא קושי ברכישת מיומנויות למידה בסיסיות, על רקע נוירולוגי, שאינם נובעים מפיגור שכלי, פיגור סביבתי, או בעיות רגשיות מכבידות. 

להערכת המומחים, כ10% מכלל האוכלוסייה, מתמודדים עם לקות למידה כלשהי.

הבסיס המשוער ללקות, הוא נוירולוגי. מקובל לייחס את התופעה, לגורמים תורשתיים, מצוקה טרום לידתית, או מצוקה שלאחר הלידה. 

חשוב לדעת, כי ליקוי למידה לא נגרמים מתנאי סביבה, כמו מצב כלכלי קשה, תנאי הוראה לא הולמים, או בעיות רגשיות, אך תנאי הסביבה עלולים להחריף את השפעותיהם של ליקוי למידה.  

ילדים ומבוגרים אלה, יכולים  ללמוד ולהשתלב במסגרת החינוך הרגיל, תוך קבלת סיוע מתאים.כ2% מהם זקוקים למסגרת חינוך מיוחד

לקות למידה עשויה להתגלות, כבר בראשית הלימודים, הסימנים יכולים לעלות אף בגיל צעיר יותר. ראוי להדגיש, כי קשייהם של במקצת התלמידים ליקויי הלמידה, אינם מתגלים אלא בהגיעם לבית הספר התיכון, או האוניברסיטה. 

תלמידים לקויי למידה, שהצליחו עם הלמידה בבית הספר, על אף ליקוי הלמידה עלולים להיתקל בקשיים, עם עליית המורכבות של הדרישות הלימודיות ,העלייה ברמת הקושי, הצורך בהתבססות על ידע קודם.

חשוב לציין, כי לאבחון מוקדם של ליקויי למידה, נודעת חשיבות מכרעת, בכול הקשור לסיכויי ההתמודדות. 

ליקוי למידה, מתבטאים בקשיים ניכרים, בשני היבטים מרכזיים של הלמידה. 

הראשון שבהם הוא, רכישת מיומנויות למידה בסיסיות כגון, קריאה, כתיבה, חשבון, ושפות זרות. 

השני הוא, שימוש במיומנויות למידה, לפי דרישות הגיל כגון, קריאת טקסטים ארוכים.  לעיתים, מתקשים תלמידים, שרכשו את מיומנויות היסוד לעשות שימוש יעיל המתאים לדרישות הגיל. קשיים ברכישת מיומנויות הלמידה, והשימוש בהן יכולים להופיע בכול תחומי השפה, בהקשבה, בדיבור בקריאה, בכתיבה, במתמטיקה, ובשפה זרה. 

הקשיים הבאים, הם הקשיים המרכזים, לתלמידים שיש להם לקות למידה. 

הקושי הראשון, הוא לקות קריאה, הנקראת דיסלקציה.  

זוהי לקות קריאה, המתבטאת בקושי ברכישה תואמת גיל, של קריאה באיטיות, קריאה בשיבושים ובקושי בהפקת משמעות מן הנקרא, וכן בשלבים אחרים בעתיד, בהתמודדות עם טקסטים ארוכים ובהבנתם. 

לקות נוספת, היא לקות כתיבה המכונה,  דיסגרפיה

לקות בכתיבה יכולה לבוא לידי ביטוי בלחץ רב מדי או מועט מדי, על כלי הכתיבה, באיטיות בכתיבה, בשגיאות כתיב רבות, בניסוח שגוי של משפטים, בהימנעות מכתיבה, או בשימוש בתשובות קצרות, כדי להימנע מכתיבה מרובה. רמת התוכן שהתלמיד מבטא בכתיבה נמוכה לעיתים, ונמצאת בפער מרמת התוכן שהוא מביע בעל פה, בשל השקעת המאמצים בצד הטכני. 

כמו כן, קיימת לקות בחשבון הנקראת, דיסקלקוליה,

שבאה לידי ביטוי, בקושי לרכוש מיומנויות בחשבון. לקות זו, בדרך כלל, מתגלה בגיל צעיר. הקשיים ניכרים בהבנת מושגים מרכזיים בחשבון, ובקשיים של עשיית פעולות בחשבון. אצל חלק מהתלמידים, ניכר קושי, בהבחנה הכמותית, והבנה של רצף. 

בכול מקרה, חשוב לזכור, כי לא כול פער בלימודים נובע מלקות למידה. לעיתים, נוצר פער לימודי, מקושי דידקטי, הקניה לא נאותה, חשיפה ואימון בלתי מספיקים, או אי שליטה של המורה בתחום הדעת, ובדרכי ההקניה של מקצוע הלימוד. 

במקרים אחרים, יכול הקושי הלימודי,  לנבוע מקיומם של היבטים רגשיים מכבידים, ולכן יש לערוך אבחנה מבדלת, באמצעות אבחונים מתאימים, על מנת לקבוע, את מידת הפער ומאפייניו.